Magistrála pre Európu

„Magistrála pre Európu“ je železničný koridor, ktorý spája Paríž cez Štrasburg-Mníchov a Viedeň s Budapešťou. Geograficky leží koridor v strede medzi severným  a stredozemným morom a predstavuje centrálnu západo-východnu spojnicu v Európe.

V spádovej oblasti  vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Slovensku a Maďarsku žije 35 miliónov ľudí a 16 miliónov zamestnancov.


Aktuálne:

Povedzte o „Magistrále pre Európu” vašim priateľom: