Ciele a pozície

Ako nadnárodná aliancia pre koľajnice vystupuje iniciatíva “Magistrála pre Európu” vďaka atraktívnej osobnej a nákladnej doprave  nad všetky vedúce subrelácie.

Dosiahnutie tohto cieľa si  vyžaduje dohodnutú, postupnú a rýchlu modernizáciu koľajovej infraštruktúry  „Magistrála pre Európu“.  „Magistrálu pre Európu“ v súčastnosti značne definuje kvalita koľajovej infraštruktúry. Jednokoľajové úseky, pomalé jazdné trasy a hlavové stanice striedajú  viackoľajové úseky, vysokorýchlostné trate a  prejazdné stanice.

Preto cieľujú aktivity iniciatívy „Magistrála pre Európu”  k príslušným  politickým nositeľom rozhodnutia pre koľajovú infraštruktúru a diaľkovú dopravu a k železničným spoločnostiam, spolu sa angažovať pre potreby modernizácie, budovania, novostavby a atraktívnych ponúk pre osobnú a nákladnu dopravu pozdĺž tohto koľajového koridora. Okrem toho zosilňujú členovia  iniciatívy „Magistrála pre Európu” príťažlivosť  Magistrály vytváraním výkonných železničných uzlov, chodom a výstavbou atraktívneho mestského a regionálneho dopravného systému ako i zosúladením mestských a regionálnych rozvojových stratégii. Títo prinášači a rozdávači zvyšujú rentabilitu investícii a vysoko postavenú diaľkovo-dopravnú  železničnú infraštruktúru. Jej ciele a návrhy na dosiahnutie týchto cieľov zastupuje iniciatíva „Magistrála pre Európu“  cez letáky, uznesenia a zaujatia stanovísk.


Povedzte o „Magistrále pre Európu” vašim priateľom: